20.09.2023

⛵ Ahoj tam, żeglarki i żeglarze ‼️ Powoli sezon ma się ku końcowi, a to oznacza, że wielkimi krokami zbliżają się 37. Jesienne Regaty we Mgle‼️Będzie okazja, by raz jeszcze tłumnie spotkać się na wodzie i stoczyć piękny żeglarski bój i będzie o czym rozprawiać w długie jesienno-zimowe wieczory 🤩 Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego udziału i do kibicowania 📣. Regaty już w sobotę 30.09.2023 ‼️⛵

05.07.2023

Wreszcie jest – bardzo obszerna galeria zdjęć z PGE Żeglarskiego Pucharu Miedwia czeka pod poniższym linkiem. Zapraszam do oglądania!

19.06.2023

Za nami PGE Regaty Puchar Miedwia! Prezentujemy wyniki w poszczególnych klasach – kliknij, aby powiększyć. Wkrótce krótkie podsumowanie. Obszerna kolekcja zdjęć z wydarzenia w zakładce „Galeria”.

25.04.2023

🏆 ZAWIADOMIENIE O REGATACH PUCHAR MIEDWIA 🏆
Morzyczyn 17-18.06.2023
 
1. Organizator
Klub Sportowy „Regatowe Miedwie” we współpracy z KŻ JOMITOKA i Fundacją Eisenhowera. Regaty posiadają licencję PZŻ.
 
2. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PRŻ (WS) 2021-2024 oraz Instrukcją Żeglugi. Klasy turystyczne będą klasyfikowane wg formuły KWR opracowanej dla Jeziora Miedwie.
 
3. Klasy
W ramach regat PUCHAR MIEDWIA, zostaną rozegrane wyścigi w klasach:
– Omega (open)
– Jachty kabinowe KWR1 po przeliczeniu
– Jachty Kabinowe KWR2 po przeliczeniu
– Jachty Kabinowe KWR3 po przeliczeniu
– Optymist
– Cadet
 
4. Termin i miejsce rozegrania regat
Regaty odbędą się w dniach 17-18.06.2023 r. na akwenie Jeziora Miedwie.
 
5. Zgłoszenia i wpisowe do regat
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową od 01.05.2023 do 16.06.2023 do godz. 9:00 na adres regatowemiedwie@gmail.com (w temacie: zgłoszenie do regat) lub osobiście.
Stacjonarne biuro regat będzie czynne w dniu 16.06.2023 od godz. 16.00 i 17.06.2023 w godz. 7:30 – 9:15 na terenie KS Regatowe Miedwie (KŻ JOMITOKA) ul. Szczecińska 18, Morzyczyn
Wpisowe do regat wynosi:
➡️Do dnia 03.06.2023 – 30 zł od jachtu KWR i 30 zł za każdego członka załogi oraz osobę towarzyszącą.
➡️Optymist 20 zł, Cadet 40 zł
➡️Od 04.06.2023 do 16.06.2023 – 40 zł od jachtu KWR i 40 zł za każdego członka załogi oraz osobę towarzyszącą.
➡️Optymist, Cadet – bez zmian
➡️W dniu regat 50 zł od jachtu KWR oraz 50 zł za każdego członka załogi i osobę towarzyszącą.
➡️Optymist 30 zł, Cadet 60 zł
➡️Omegi startujące w Pucharze Ziem Zachodnich są zwolnione z wpisowego w Pucharze Miedwia, natomiast startujące tylko w Pucharze Miedwia – wpisowe tak jak dla jachtów KWR.
Wpisowe należy opłacić do 15.06.2023 na konto bankowe
54 1240 3901 1111 0011 2184 6751 (w tytule: nazwa jachtu, klasa i ilość osób) lub gotówką w dniu 16 i 17.06.2023.
Zgłaszając się do regat należy podać dane: grupę startową, rodzaj i nazwę jachtu, informacje identyfikujące jacht, skład załogi rozmiary koszulek.
W przypadku zgłoszenia do grupy KWR, jachty nie posiadające współczynnika, muszą dodatkowo podać dane jachtu: długość, szerokość, ciężar, długość linii wodnej (nawis dziobowy, rufowy), zanurzenie, wielkości żagli: fok , grot, genaker, spinaker.
Korekty istniejących współczynników można dokonać do dnia 03.06.2023.
Jachty posiadające świadectwo KWR mogą startować w przeliczniku ze świadectwa.
Przydział do grup KWR1, KWR2, KWR3 zostanie ustalony po przyjęciu wszystkich zapisów.
Jachty zostaną podzielone na 3 podobne grupy, biorąc pod uwagę współczynnik. Składy grup zostaną ogłoszone najpóźniej przy odprawie sterników.
Organizator dopuszcza protesty techniczne, jednak rozpatrywane będą tylko na podstawie dostępnych informacji. Protest może dotyczyć długości/szerokości jachtu, wyporności (o ile dostępny jest dokument o dokonanym ważeniu) oraz ożaglowania.
Koniecznych pomiarów mogą dokonać przyuczone osoby – Mirosław Mordas, Mirosław Studziński (Regatowe Miedwie), Tomasz Bieńkowski (MDK Stargard), Jarosław Kaliszczak (Grot Wierzchląd), Michał Lipczyński (OSiR).
Sędziowie posiadający formułę przeliczeniową na potrzeby jeziora Miedwie:
-Tomasz Paterkowski
– Ewa Mordas
Jeśli w zgłoszeniu jachtu znajdzie się osoba z niepełnosprawnością to taki jacht będzie dodatkowo klasyfikowany w punktacji CUP 4 ALL.
Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli środków ratunkowych i asekuracyjnych.
 
6. Program regat
➡️Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 17.06.2023 o godz. 9:30 na terenie „Regatowe Miedwie” (KŻ JOMITOKA)
➡️godz.10:30 odprawa trenerów i opiekunów najmłodszych zawodników (optymist, cadet)
➡️Pierwszy sygnał ostrzeżenia wyścigu głównego w klasach Omega, KWR, w dn. 17.06.2023 o godz 11.00
➡️gotowość startowa klasy Optymist, cadet w dn. 17.06.2023 o godz 11.30
➡️17.06.2023 godz. 16:00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród dla klas optymist i cadet
➡️17.06.2023 o godz. 18.00 – koncert zespołu DIVERS, wieczorek żeglarski
➡️W drugim dniu regat 18.06.2023 wyścig klasowy KWR – liczony do klasyfikacji generalnej- sygnał ostrzeżenia godz. 10.00
➡️zakończenie regat, ogłoszenie wyników – 18.06.2023 o godz. 16.00
Planuje się rozegranie jednego wyścigu podzielonego na 3 etapy na całym jeziorze Miedwie, w drugim dniu regat jedno okrążenie na obszarze akwenu B.
Regaty będą ważne po przebyciu przynajmniej 1 etapu jednak Puchar Miedwia może zostać rozstrzygnięty tylko w przypadku pokonania całej zaplanowanej trasy przez przynajmniej jeden jacht.
Dla grup dziecięcych i młodzieżowych trasa zostanie ustalona w dniu wyścigu, w porozumieniu z opiekunami i trenerami. Pod uwagę będą brane siła i kierunek wiatru oraz stan wody (zafalowanie). Przewiduje się rozstawienie trasy w postaci jednego okrążenia w obrębie Miedwia północnego. Szacowana długość trasy ok. 3-6 Nm.
 
7. Instrukcja żeglugi
Instrukcja żeglugi przekazana zostanie drogą mailową w odpowiedzi na zgłoszenie dn. 16.06.2023, w tym samym dniu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń KŻ JOMITOKA oraz przekazana sternikom obecnym na odprawie. Wszystkie komunikaty umieszczane będą również na tablicy ogłoszeń i przekazywane drogą mailową.
 
8. Punktacja
Punktacja w regatach zgodnie z Dodatkiem A WS 2021-2024.
Dla jachtów klasyfikowanych wg formuły KWR prowadzona będzie klasyfikacja generalna, a kolejność w grupach ustalona będzie z wysortowania z punktacji generalnej. Kolejność na poszczególnych etapach będzie ustalona po przeliczeniu czasu przebycia trasy danego etapu.
Klasyfikacja OMEGA, open na podstawie rzeczywistego czasu przebycia trasy danego etapu.
Z klasyfikacji generalnej zostanie wysortowana grupa CUP 4 ALL. Grupę tę stanowić będą jachty, w których załodze znajduje się osoba z niepełnosprawnością.
 
9. Nagrody
Puchary i dyplomy dla jachtów na trzech pierwszych miejscach w swojej grupie. Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich załóg.
Wszystkie jachty startują w klasyfikacji OPEN, Puchar przechodni dla Bezwzględnie najszybszej jednostki po przebyciu całej trasy.
 
10. Odpowiedzialność
Kapitan Jachtu: może zajmować dowolne stanowisko na jachcie
Zawodnicy: uczestniczą w Regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierci wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po Regatach.
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodników /sternika, załogantów / lub ich jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie jachtu zgodne z przepisami.
 
11. Ubezpieczenie
Każdy jacht uczestniczący w regatach musi posiadać ubezpieczenie OC na czas regat.
 
12. Adres organizatora
Klub Sportowy Regatowe Miedwie
ul. Szczecińska 18, Morzyczyn
 
13. Załoga jachtu zgłaszająca się do Regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w
materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji „Pucharu Miedwia”.
 
ORGANIZATOR KLUB SPORTOWY REGATOWE MIEDWIE
Komandor regat: Mirosław Mordas, tel. 502 216 220.
🏆 ZAWIADOMIENIE O REGATACH Puchar Ziem Zachodnich 🏆
Morzyczyn 18.06.2023
 
1. Organizator
Klub Sportowy Regatowe Miedwie we współpracy z KŻ JOMITOKA
 
2. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PRŻ(WS) 2021-2024. Wyniki regat zaliczają się do punktacji Pucharu Ziem Zachodnich Regaty odbędą się w ramach Regat Puchar Miedwia.
 
3. Klasy
– Omega Standard
– Omega Sport
Limit jachtów w poszczególnych klasach konieczny do rozegrania danej klasy w Regatach ustala się na (3) jednostki.
 
4. Termin i miejsce rozegrania regat
Regaty odbędą się w dniu 18.06.2023 r. na akwenie Jeziora Miedwie.
5. Zgłoszenia i wpisowe do regat.
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową od dn 01.05.2023 na adres regatowemiedwie@gmail.com do dn. 16.06.2023. W dniach 16.06.2023 w godz. 16:00 – 20:00, 17.06.2023 od godz. 7:30 – 9:15 i 18.06.2023 od godz. 7:30 – 8:30 w biurze regat na terenie przystani KŻ Jomitoka.
Wpisowe do regat wynosi 150 zł od jednostki płatne na konto
54 1240 3901 1111 0011 2184 6751
Omegi startujące w wyścigu głównym Regat Puchar Miedwia, płacą tylko wpisowe do Pucharu Ziem Zachodnich.
 
6. Program regat
Godz. 09:00 – odprawa sterników
Godz. 10:00 -Pierwszy sygnał ostrzeżenia
Żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po godzinie 13.30
Godz.15:00 – ogłoszenie wyników, zamknięcie regat
Planuje się rozegranie PIĘCIU wyścigów
Regaty będą ważne po rozegraniu przynajmniej 1 wyścigu.
 
7. Instrukcja żeglugi
Instrukcja żeglugi będzie odsyłana w wiadomości zwrotnej na zgłoszenie mailowe do dn.17.06.2023, w tym dniu zostanie też wywieszona na tablicy ogłoszeń. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń.
 
8. Punktacja
W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z Dodatkiem A PRŻ(WS) 2021-2024.
Po rozegraniu minimum czterech wyścigów 1 wynik zostanie odrzucony.
 
9. Nagrody
Puchary i dyplomy dla jachtów na pierwszych trzech miejscach w swojej grupie.
 
10. Odpowiedzialność
Sternik Jachtu: osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia (obsługiwania) urządzenia sterowego jachtu będącego w wyścigu.
Zawodnicy: uczestniczą w Regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierci wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po Regatach.
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodników / sternika, załogantów lub ich jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie jachtu zgodne z przepisami. Ubezpieczenie OC jachtu jest obowiązkowe.
 
11. Ubezpieczenie
Każdy jacht uczestniczący w regatach musi posiadać ubezpieczenie OC na czas regat.
 
12. Adres organizatora
Klub Sportowy Regatowe Miedwie
ul. Szczecińska 18, Morzyczyn
 
13. Załoga jachtu zgłaszająca się do Regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji Regat.
 
Koordynator ds. sportu
MIROSŁAW MORDAS, tel. 502 216 220

18.09.2022

 

3️⃣6️⃣. Jesienne Regaty we Mgle oraz Finał tegorocznego Pucharu Ziem Zachodnich w Klasie OMEGA już za nami ⚓️.
Prezentujemy pełne wyniki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

19.06.2022

II. edycja Żeglarskiego Pucharu Miedwia przechodzi do historii. Impreza zaliczyła niebywały progres względem poprzedniej. Z kolei kolejna – TRZECIA – edycja przyćmi dwie poprzednie razem wzięte. Tymczasem publikujemy wyniki z Regat oraz pełną galerię zdjęć z Wydarzenia!

Z żeglarskim pozdrowieniem!

20.05.2022

ZAWIADOMIENIE O REGATACH PUCHAR MIEDWIA
 
Morzyczyn 17-19.06.2022
 
1.Organizator
KŻ JOMITOKA
2.Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PRŻ (WS) 2021-2024, oraz Instrukcją Żeglugi
3.Klasy
W ramach regat PUCHAR MIEDWIA, zostaną rozegrane wyścigi w klasach:
– Omega Sport
– Omega Turystyczna
– Jachty Kabinowe T1 po przeliczeniu przez KWR
– Jachty Kabinowe T2 po przeliczeniu przez KWR
– Jachty Kabinowe T3 po przeliczeniu przez KWR
– deska windsurfingowa open KOBIETY
– deska windsurfingowa open MĘŻCZYŹNI
– deska windsurfingowa open JUNIOR
– optymist
Podczas regat zostaną rozegrane Długodystansowe Mistrzostwa Polski w klasie Raceboard.
4.Termin i miejsce rozegrania regat
Regaty odbędą się w dniach 18-19.06.2022 r. na akwenie jeziora Miedwie.
5.Zgłoszenia i wpisowe do regat 
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową od 05.05.2022 do dn. 17.06.2021 do godz. 19.00 na adres pucharmiedwia@gmail.com , stacjonarne biuro regat będzie czynne w dniu 17.06.2021 od godz. 16.00 na terenie KŻ JOMITOKA
Wpisowe do regat wynosi : 20 zł za jednostkę pływającą, oraz 20 zł za każdego członka załogi oraz osobę towarzyszącą do dnia 31.05.2022, w czerwcu 30 zł za jednostkę pływającą, oraz 30 zł za każdego członka załogi oraz osobę towarzyszącą , optymist – 20 zł do końca maja, później 30 zł, płatne na konto regat nr 05 1020 4867 0000 1602 0152 9163
Zgłaszając się do regat należy podać dane : grupę startową, rodzaj i nazwę jachtu, informacje identyfikujące jacht, skład załogi i rozmiary koszulek.
W przypadku zgłoszenia do grupy KWR należy dodatkowo podać dane jachtu: długość, szerokość, ciężar, długość linii wodnej (nawis dziobowy, rufowy), zanurzenie, wielkości żagli: fok, grot, genaker, spinaker.
Wszelkie pytania na nr 502216220 lub na mail.
6.Program regat
– Otwarcie regat i odprawa sterników w dn. 18.06.2021 o godz. 10.00 na terenie KŻ JOMITOKA
– Pierwszy sygnał ostrzeżenia wyścigu głównego w klasach Omega, KWR, Deska w dn. 18.06.2021 o godz 11.00
– Pierwszy sygnał ostrzeżenia klasy Optymist w dn. 18.06.2021 o godz 11.30
– 18.06.2022 o godz. 18.00 – koncert Oli Góreckiej, wieczór integracyjny.
– W drugim dniu regat 19.06.2022 wyścigi klasowe – pierwszy sygnał ostrzeżenia o godz. 10.00
– ostatni sygnał ostrzeżenia w dniu 19.06.2022 nie później niż o godz. 12.00
– zakończenie regat, ogłoszenie wyników – 19.06.2021 o godz. 14.00
Planuje się rozegranie jednego wyścigu podzielonego na 3 etapy, oraz trzech wyścigów klasowych, na całym akwenie Jeziora Miedwie.
Regaty będą ważne po przebyciu przynajmniej 1 etapu.
7.Instrukcja żeglugi
Instrukcja żeglugi przekazana zostanie drogą mailową w odpowiedzi na zgłoszenie dn 17.06.2021, w tym samym dniu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń KŻ JOMITOKA oraz przekazana sternikom obecnym na odprawie. Wszystkie komunikaty umieszczane będą również na tablicy ogłoszeń i przekazywane drogą mailową.
8.Punktacja
Punktacja w regatach zgodnie z Dodatkiem A WS 2021-2024
Dla jachtów klasyfikowanych wg formuły KWR prowadzona będzie klasyfikacja generalna, a kolejność w grupach ustalona będzie z wysortowania z punktacji generalnej. Kolejność na poszczególnych etapach będzie ustalona po przeliczeniu czasu przebycia trasy danego etapu.
Klasyfikacja OMEGA, DESKA na podstawie rzeczywistego czasu przebycia trasy danego etapu.
9. Nagrody
Puchary i dyplomy dla jachtów na trzech pierwszych miejscach w swojej grupie. Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich załóg.
Wszystkie jachty startują w klasyfikacji OPEN, przewidziana jest nagroda dla Bezwzględnie Najszybszej Jednostki po przebyciu całej trasy.
10. Odpowiedzialność
Kapitan Jachtu: może zajmować dowolne stanowisko na jachcie
Zawodnicy: uczestniczą w Regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierci wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po Regatach.
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodników / sternika, załogantów i/lub ich jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie jachtu zgodne z przepisami.
11. Ubezpieczenie
Każdy jacht uczestniczący w regatach musi posiadać ubezpieczenie OC na czas regat.
12. Adres organizatora
KŻ JOMITOKA
ul. Szczecińska 18
Morzyczyn
13. Załoga jachtu zgłaszająca się do Regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji „Pucharu Miedwia”.
ORGANIZATOR
KŻ JOMITOKA
Komandor regat :
Mirosław Mordas
502 216 220

30.04.2022

⛵️ Od ubiegłego czwartku rozpoczęło się wodowanie sprzętów pływających‼️Z każdym dniem coraz ich więcej, a pierwsi szczęśliwcy zdążyli już popływać rowerkiem wodnym i kajakiem. Przyjmowane są także rezerwacje na czartery jachtów🤩
Pogoda bardziej niż zachęcająca ☀️, zatem zapraszamy serdecznie – idealna majówka dla mieszkańców nadmiedwiańskich miejscowości i turystów to tylko taka, w ramach której choć trochę czasu spędzi się na wodzie. Do zobaczenia! ⛵️😉

16.01.2022

📢📢📢 Komunikat Specjalny dot. Regat Puchar Miedwia📢📢📢

⛵📢 Szanowni Państwo,
do rozpoczęcia II. Edycji Regat Puchar Miedwia zostało już tylko 5 miesięcy i 2 dni 🤩 Czas najwyższy rozpocząć komunikację związaną z wydarzeniem. Serdecznie zapraszam do śledzenia nowości na profilu facebookowym Regat, a także na profilu Na Żagle oraz na stronie marina-miedwie.pl 👈🏻
Będziemy bardzo wdzięczni za udostępnianie postów – niech wieści o największej tego typu imprezie na Jeziorze Miedwie i jednej z największych na Pomorzu Zachodnim dotrą do jak największej liczby zainteresowanych ‼️

Nadszedł moment, by uroczyście przedstawić Głównego Sponsora Regat Puchar Miedwia w 2022 roku. Jest nim renomowana Żaglownia Narwal Sails ⛵️ Dziękujemy za wsparcie! Jesteśmy pewni, że razem napiszemy fantastyczną historię 🤩

⛵️ Firma NARWAL została założona w 1992 roku. Jej właściciele to: Roman Brodnicki oraz Andrzej Kiełsznia. Po wielu latach pracy logo „Narwala” widnieje na żaglach praktycznie wszędzie:

👉🏻 od najmniejszych jednostek do megajachtów 60-cio stopowych
👉🏻 od jednostek typu „balia” z żaglem do jednostek ekstremalnie regatowych
👉🏻 od jezior do koła podbiegunowego
👉🏻na jachtach czarterowych, czyli tam, gdzie wszelkie żagle zużywają się w tempie topnienia lodu na słońcu, natomiast żagle z Narwala służą zawsze trochę dłużej.

⛵️ Żagle wykonywane w Firmie Narwal są zawsze wynikową indywidualnych potrzeb klienta. Wynika to stąd, że wspólnicy zakładając firmę traktowali pracę przy żaglach jako kontynuację własnego kontaktu z żaglami na wodzie.
Praktyka własna oraz nieustanny kontakt z żeglarstwem regatowym przyniosły efekt w postaci uzasadnienia każdego elementu, który znajduje się na żaglu i jest wykonany tak, a nie inaczej.

📢 Wkrótce więcej informacji o Regatach Puchar Miedwia. Stay tuned! 🤩

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

30.12.2021

⛵ Gdy większość ludzi żyła przygotowaniami do Sylwestra 🎆 , my wybraliśmy zupełnie inny sposób spędzania czasu. 🤩
Odwilż atakowała, więc postanowiliśmy skorzystać, zanim pięknie wykształcona tafla lodu przejdzie do historii. Z wydarzenia mam przyjemność przedstawić jeszcze ciepły film – zapraszam na krótki seans. 🎬
 
🎵 Muzyka 🎵
Heroism by MaxKoMusic | https://maxkomusic.com/
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

08.10.2021

Mili Państwo, Drodzy Klubowicze – nadchodzi moment, by oficjalnie zakończyć sezon. Już jutro, tj. w sobotę 09.10 serdecznie zapraszamy chętnych do pomocy przy wyciąganiu jachtów i ogólnym ogarnięciu przystani. Wszystkie ręce na pokład! 💪🏻 😁
Po robocie zapraszamy na imprezkę kończącą sezon 2021. Start godzina 1️⃣2️⃣❗️
⛵️ A już w najbliższą niedzielę ostatnie regaty w tym sezonie! Kto w tym roku okaże się Mistrzem nad Mistrzami? 💪🏻 Już niebawem wszystko będzie jasne – 🏆 Puchar Zdobywców Pucharów startuje o 1️⃣0️⃣ ! Zapraszamy do kibicowania ‼️
 
WYNIKI:

20.09.2021

Nareszcie są – zdjęcia ze zmagań na 35. Jesiennych Regatach we Mgle. Poniższy przycisk kryje galerię do wszystkich fotografii. Zapraszamy do oglądania. Zdjęcia wykonane przez niezrównaną Izabelę Borutyńską.

Jednocześnie zapraszamy do polubienia naszego fan page’a na Facebooku – „Na Żagle”, gdzie najnowsze informacje, zdjęcia i ciekawostki publikowane są w pierwszej kolejności.

11.09.2021

35. Jesienne Regaty we Mgle przeszły do historii ⛵
Frekwencja dopisała, a same zawody odbyły sprawnie. Końcowe wyniki obfitowały w zaskakujące rozstrzygnięcia. 😁
Po części oficjalnej miał miejsce pyszny poczęstunek, a po nim dekoracja uczestników zmagań. 🥇
Na deser Ola Górecka swym koncertem rozpoczęła część rozrywkową regat, która trwała do późnych godzin nocnych. Impreza była przednia, kto był, ten wie, że się działo 🤩
📸 Na dobry początek przedstawiamy pierwszą partię zdjęć – głównie z dekoracji. Zapraszamy do zakładki Galeria.
Wkrótce pojawi się link do pełnej galerii z wydarzenia, zatem wypatrujcie postu z zaproszeniem 📸
Obok prezentujemy pełne wyniki z regat. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

29.08.2021

Już za niespełna dwa tygodnie odbędą się kolejne regaty z cyklu Jesienne Regaty we Mgle. Poniżej pełne Zawiadomienie o Regatach.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
JESIENNE REGATY WE MGLE
Morzyczyn 11.09.2021

1. Organizator
KŻ JOMITOKA
 
2. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PRŻ (WS) 2021-24, oraz Instrukcją Żeglugi. Obowiązywać będą przepisy władzy krajowej dotyczące sytuacji epidemicznej oraz Zalecenie Polskiego Związku Żeglarskiego w Sprawie Organizacji Zawodów Sportowych w Czasie Pandemii COVID-19.
 
3. Klasy
– Omega Sport
– Omega Turystyczna
– Jachty kabinowe T1 po przeliczeniu przez KWW
– Jachty Kabinowe T2 po przeliczeniu przez KWW
– Jachty Kabinowe T3 po przeliczeniu przez KWW
Zostanie powołana 3 osobowa komisja koleżeńska do właściwego ustalenia przelicznika dla jachtów nie przeliczonych przez współczynnik KWW lub przeliczników zakwestionowanych.
Podział klas i listy startowe zostaną ogłoszone przed odprawą.
 
4. Termin i miejsce rozegrania regat
Regaty odbędą się w dniu 11.09.2021 r. na akwenie jeziora Miedwie.
 
5. Zgłoszenia i wpisowe do regat
Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze regat na przystani KŻ JOMITOKA w Morzyczynie w dniu 10.09.2021 w godz. 18.00 – 20.00, oraz w dniu 11.09.2021 w godz. 8.00 – 9.45.
Wpisowe do regat wynosi : 25 zł / os.
 
6. Program regat
Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 11.09.2021 o godz. 10.00 na przystani KŻ JOMITOKA w Morzyczynie.
Pierwszy sygnał ostrzeżenia w dniu 11.09.2021 o godz 11.00
Żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po godzinie 16.00
Planuje się rozegranie PIĘCIU wyścigów KLASOWYCH w tym jeden wyścig długi.
Regaty będą ważne po rozegraniu przynajmniej 1 wyścigu.
 
7. Instrukcja żeglugi
Instrukcja żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń.
 
8. Punktacja
W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z Dodatkiem A PRŻ(WS) 2021-24, według czasu przeliczonego przez współczynnik KWW.
 
9. Nagrody
Puchary i dyplomy dla jachtów na trzech pierwszych miejscach w swojej grupie. Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich załóg.
 
10. Odpowiedzialność
Zawodnicy: uczestniczą w Regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierci wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po Regatach
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodników / sternika, załogantów lub ich jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie jachtu zgodne z przepisami.
 
11. Ubezpieczenie
Każdy jacht uczestniczący w regatach musi posiadać ubezpieczenie OC na czas regat.
 
12. Adres organizatora
KŻ JOMITOKA
ul. Szczecińska 18
Morzyczyn
 
13. Załoga jachtu zgłaszająca się do Regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji „Jesiennych Regat we Mgle”.
 
ORGANIZATOR
KŻ JOMITOKA

16.08.2021

Linki do pełnych galerii zdjęć z Pucharu Ziem Zachodnich i Regat Samotników

UWAGA!
Łącznie w obu galeriach znajduje się ponad 1000 zdjęć! Przed wyświetlaniem podglądu fotografii poczekaj, aż załadują się wszystkie miniaturki! Do prawidłowego funkcjonowania strony z zawartością konieczne jest wydajne i stabilne łącze internetowe.

15.08.2021

9. Regaty Samotników organizowane przez KŻ JOMITOKA przeszły do historii. Wystartowało 9 śmiałków. Pogoda dopisała i udało się sprawnie przeprowadzić zawody. Nie obyło się bez przygód – dwóch kapitanów zapoznało się z Jeziorem Miedwie dogłębnie. Na szczęście – nikomu nic się nie stało.

Puchar przechodni zostaje w rękach ubiegłorocznego zwycięzcy – Pana Jana Witkowskiego z Myśliborza. Dołącza on tym samym do grona dwukrotnych zwycięzców regat i z pewnością powalczy w kolejnych latach o sztukę, która dotąd w 9-letniej historii Regat Samotników nikomu się nie udała – trzeci triumf.

Podium dzisiejszych regat wyglądało następująco:
1. Jan Witkowski
2. Tomasz Mordas
3. Mirosław Mordas

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne edycje!

W zakładce galeria znajdują się wybrane zdjęcia z wydarzenia.

14.08.2021

Dobiegła końca kolejna runda Pucharu Ziem Zachodnich w Klasie OMEGA. Tym razem gościliśmy najlepsze ekipy u siebie!

KŻ JOMITOKA wystawił reprezentację w każdej z klas:

OMEGA TURYSTYCZNA:
– sternik Robert Drewnowski przy wsparciu Załogantów: Sławomir Lipczyński, Rafał Drewnowski – uplasowali się na wyśmienitym II miejscu!
– Janusz Samson na sterze i Artur Dussel jako załogant zajęli V miejsce.

OMEGA STANDARD:
– sternik Mirosław Mordas przy udziale załogantów: Aneta Wielgusiak i Radosław Szadkowski wywalczyli IV miejsce!

OMEGA SPORT:
– Tomasz Mordas na sterze oraz Bartłomiej Zajt i Michał Zdybel jako załoganci uplasowali się na VI miejscu.

Pełne wyniki w załączonych do posta plikach. Wkrótce obszerna galeria zdjęć!

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

09.08.2021

Niniejszym przedstawiamy wyniki XVII Miedwiańskich Regat organizowanych przez Klub Żeglarski GROT. Pogoda dopisała i odbyły się wszystkie zaplanowane wyścigi. Wydarzenie przebiegało w przyjacielskiej atmosferze, ale nie brakowało zaciętej rywalizacji do samego końca.

Klub Żeglarski JOMITOKA wystawił reprezentację do każdej z klas:

Klasa T1
Jacht MELUZYNA, za sterem Sławomir Lipczyński, a na załodze: Jaromir Piotrowski i Artur Markiewicz – II miejsce!

Klasa T2
Jacht TEQUILA, za sterem Michał Kondracki i załogantem Dariuszem Wysockim – III miejsce!

Klasa SASANKA
Jacht BŁAWATEK sterowany przez Norberta Fudalewskiego wraz Adrianną Fudalewską i Grzegorzem Muchą na załodze – VI miejsce.

Klasa T3
Jacht LATAJĄCY HOLENDER z Anną Mordas za sterem oraz załogą w składzie: Mirosław Mordas, Radosław Szadkowski – I miejsce!

Klasa OMEGA TURYSTYCZNA
Robert Drewnowski przy wsparciu załogi: Rafał Drewnowski i Tomasz Świerczewski – I miejsce!

Klasa OMEGA SPORT
Tomasz Mordas wraz z załogantami: Bartłomiej Zajt i Michał Zdybel – IV miejsce.

Ponadto Anna Mordas została wyróżniona specjalnym pucharem dla Najmłodszej Uczestniczki Regat.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Pełne wyniki zamieszczono na załączonych do posta zdjęciach.

Wkrótce sporo zdjęć z Regat znajdzie się w Galerii.

04.08.2021

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł wspaniały człowiek – członek naszego klubu – Piotr Spodniewski…

W piątek 06.08 odbędzie się ostatnie pożegnanie. Łączymy się w żalu z Rodziną.

03.08.2021

W dniach 14-15.08.2021 w Morzyczynie odbędą się regaty organizowane przez KŻ Jomitoka. W dniu 14.08 odbędą się regaty o Puchar Ziem Zachodnich w klasie OMEGA, a dzień później – Regaty Samotników. Szczegóły w zawiadomieniu poniżej:
 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
o Puchar Ziem Zachodnich w klasie OMEGA
Morzyczyn 14.08.2021
 
1. Organizator
Klub Żeglarski Jomitoka
 
2. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami (PRŻ 2021 – 2024)
 
3. Klasy
– Omega Sport
– Omega Standard
– Omega Turystyczna
 
4. Termin i miejsce rozegrania regat
Regaty odbędą się w dniu 14.08.2021 r. na akwenie jeziora Miedwie.
Natomiast w dniu 15.08.2021 r. planowane jest rozegranie, w formule OPEN, Długodystansowego wyścigu samotników
 
5. Zgłoszenia i wpisowe do regat
Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze regat, na przystani Klubu Jomitoka w Morzyczynie w dn. 14.08.2021 w godz. 08:00 – 09:30.
Wpisowe do regat wynosi 90 zł od załogi jachtu.
 
6. Program regat
Otwarcie regat w dn. 14.08.2021 o godz. 10.00 na przystani Klubu Jomitoka w Morzyczynie.
Gotowość startowa w dn. 14.08.2021 godz.11.00
Planuje się rozegranie 5 wyścigów klasowych.
Regaty będą ważne po rozegraniu przynajmniej 1 wyścigu.
 
7. Instrukcja żeglugi
Instrukcja żeglugi dostępna będzie w biurze regat w dniu 14.08.2021 r.
 
8. Punktacja
Stosowany będzie system małych punktów wg Dodatku A do PRŻ 2021-2024.
 
9. Nagrody
Puchary i dyplomy dla każdego członka załogi jachtów na pierwszych miejscach w swojej grupie.
 
10. Odpowiedzialność
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez zawodnika lub jego jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie jachtu zgodne z przepisami. Ubezpieczenie OC jachtu jest obowiązkowe.
 
11. Ubezpieczenie
1. Każdy uczestniczący jacht musi posiadać ubezpieczenie OC na czas regat.
2. W przypadku braku ubezpieczenia, prowadzący jednostkę jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie szkody materialne i prawne, które miały miejsce w trakcie rozgrywanych wyścigów.
 
12. Prawo do wizerunku
Zgłaszający się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów oraz innych produkcji w czasie trwania regat oraz wszystkich materiałów dotyczących regat.
Załącznik nr. 2 składamy w biurze regat łącznie ze zgłoszeniem do regat. Załącznik GIS (Covid-19) wypełniają wszystkie osoby uczestniczące w imprezie (trenerzy, zawodnicy, rodzice, osoby towarzyszące).
 
13. Adres organizatora
ul. Szczecińska 18
73-108 Morzyczyn
Tel +48 601 702 174
 
14. Miejsce regat
Akwen jeziora Miedwie
73 -108 Morzyczyn
 
15. Zakwaterowanie
Organizator zapewnia bezpłatne skorzystanie z parkingu dla samochodów i przyczep.
 
Informacja dla ekip chcących skorzystać z odpłatnych noclegów:
Motel Polonus
ul. Szczecińska 4
73-108 Morzyczyn
Tel./fax.: (91) 561-00-12
Tel. kom.: 602-153-236
www.motelpolonus.com
HOTEL FENIX **
ul. Szczecińska 12
73-108 Morzyczyn
http://www.fenix-hotel.pl
Organizator życzy wszystkim uczestnikom sukcesów i zadowolenia z pobytu nad pięknym a mało znanym jeziorem Miedwie.

02.08.2021

Zgodnie z zapowiedzią publikujemy plakat z informacjami na temat zbliżających się wielkimi krokami regat w Wierzchlądzie.

Już w najbliższą sobotę, 07.08, KŻ GROT organizuje regaty w wielu klasach – szczegóły na załączonym plakacie.

Uwaga – jedno sprostowanie – zamiast biegu australijskiego odbędzie się long dystans klasowy. Zapraszamy do udziału i kibicowania!

Przypominamy, że już tydzień później organizujemy kolejne regaty – pełna informacja niebawem.

27.07.2021

W sobotę 07.08.2021 w Wierzchlądzie odbędą się regaty organizowane przez KŻ Grot. Wkrótce więcej szczegółów.

W weekend 14-15.08.2021 startujemy z regatami organizowanymi przez KŻ Jomitoka. W sobotę odbędzie się Puchar Ziem Zachodnich w klasie OMEGA, a w niedzielę – Regaty Samotników. Wkrótce szczegółowe informacje.

Już teraz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i kibicowania.

26.07.2021

W ubiegłą sobotę, tj. 24.05.2021 odbyły się regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Myśliborskiego. Udział w imprezie wzięło około 20 załóg.
KŻ Jomitoka z Tomaszem Mordasem za sterem wywalczyła wysokie 3. miejsce.
Zwyciężyli reprezentanci MKS Szkuner bezbłędnie wykorzystując znajomość własnego akwenu.

Serdecznie gratulujemy! 

Facebook 

@Na Żagle

Przewiń na górę