Klubowiczko, Klubowiczu! Żeglarze!

23 lutego o godzinie 10.00 odbędzie się zebranie inaugurujące sezon 2020. Spotykamy się w Barze Przystań.

Podczas zebrania omówione zostaną spray bieżące, wstępnie zaplanujemy działania klubu JOMITOKA na rok 2020.

Prosimy Klubowiczów o przygotowanie się do opłacenia składek członkowskich.